1. AGH nedir?
 2. Amaçları nelerdir?
 3. AGH başvuru koşulları nelerdir?
 4. AGH projeleri ne kadar sürelidir ve kaç defa gidilebilir?
 5. Hangi ülkelere gidilebilir?
 6. AGH hangi konularda size destek sağlayacak?
 7. Başvuru süreci nasıl işliyor?
 8. AGH bize katkısı nasıl olur? (Amaç ve sağladıkları)

1- AGH (Avrupa Gönüllü Hizmeti Nedir?

 • Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH), Avrupa Birliği’nin (AB) Ulusal Ajans aracılığı ile Türkiye’ de  sunduğu bir çok programdan sadece biridir. Bu programa dahil olan her ülkenin Ulusal ajansı olmak ile birlikte,Türkiye’de bu kurum Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Giderler AB Gençlik fonlarından karşılanmaktadır.
 • Gençlik alanında Erasmus+ Programı tarafından desteklenen eylemler, gençlere yaygın ve sargın öğrenme yoluyla yeterlilik kazanmaları ve birey olarak gelişmeleri için birçok fırsat sunmaktadır. AGH ise diğer programlara oranla, değişim hareketleri içerisinde kurumsal ve özellikle bireysel anlamda başvuruların daha kolay kabul edildiği program türüdür.
 • Eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetleri, her yaştan insanın aktif olarak işgücü piyasasına ve bütünüyle topluma katılması için gerekli araçların sağlanmasında anahtar bir rol oynamaktadır.

2- AGH Amaçları Nelerdir?

 • İlk amaç, “Gönüllü” olmak ve “Gönüllülük” bilincidir.
 • Avrupa Birliği’ne toplumsal uyumu güçlendirmek.
 • Gençler arasında dayanışmayı ve hoşgörüyü geliştirmek.
 • Avrupalılık bilincini arttırmak.
 • Gençler arasında aktif vatandaşlığı ve karşılıklı anlayışı geliştirmek.
 • Dil öğrenmek ve pekiştirmek.
 • Yeni kültürler öğrenmek ve keşfetmek.
 • İletişim becerilerini geliştirmek.
 • Eğitim, tecrübe, beceri ve bilgi gibi yetkinlikleri geliştirmek

3- AGH başvuru koşulları nelerdir?

 • 18 – 30 yaş aralığında olmanız. 31 yaşınızdan 1 gün almış olsanız dahi projelere katılamazsınız. Fakat projeler uzun ve kısa dönem şeklinde sınıflandığından,10-12 aylık proje başvurusu sürecinde 30 olmanız ve proje devamında 31 yaşınıza girecek olmanız sorun teşkil etmemektedir. Önemli olan proje başvuru ve kabul süreci öncesinde 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.
 • Lise, üniversite gibi mezuniyet zorunluluğu yoktur. Zaten projelerin amacı her gence ulaşmak ve aynı imkanları sağlayabilmektir.
 • Türkiye oturma izninizin bulunması.
 • Herhangi bir özel sertifikaya sahip olmanıza gerek yoktur.
 • Mesleğinizin veya yüklü miktarda paranızın olması gibi şartlar asla aranmamaktadır.
 • Dil yeterliliği konusunda da iyi derecede yabancı diliniz olmasa da olur.

AGH projelerinde,projenin konusu ve alanı ile ilgili sizden bazı şeyler (kavram bilgisi,bu alana ne kadar ilgili olduğunuzu ölçebilecek anket veya form doldurulması,vb) talep edilebilir, fakat bu talepler çoğu zaman proje alanı ile ilgili çok temel bilgilerin ötesine  geçmemektedir. Çünkü burada genel amaç, toplumsal alanda farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü olarak çalışma ve aktiviteler oluşturmaktır.

Not: AGH projeleri, AB ile gerçekleştirilmiş  anlaşma gereğince 2020 yılına kadar geçerlidir. 2020 sonuna kadar herhangi bir yeni düzenleme veya anlaşma gerçekleştirilmediği sürece proje başvuru ve katılımları devam edecektir.

4- AGH projeleri ne kadar sürelidir ve kaç defa gidilebilir?

 • AGH program kapsamı 12 ay süresince yapılmaktadır. Bu program “Kısa Dönem” ve “Uzun Dönem” olarak 2 ayrı fırsat sağlıyor. Bu sebeple kısa dönem ve uzun dönem seçimi yaparken süreleri göz önünde bulundurmalısınız. Kısa Dönem aslında engeli olan bireyler için öncelikli yapılmış bir programdı. Ancak daha sonrasında ayrımcılık olmasın diye herkese açıldı. Kısa dönem en fazla 59 gün sürelidir. Toplam 60 gün olduğunda proje kısa dönemden çıkıyor, uzun dönem olarak kabul ediliyor.
 • Herkes en fazla 2 defa bu programa katılabilir. 1 senelik uzun dönem hakkı kullanılabilir; ya da kısa dönem ve uzun dönem toplamda 14 ay olacak şekilde 2 defa gidebilirsiniz. Örnek: 2 ay kısa dönem yapılırsa, 12 daha ay uzun dönem yapma şansınız olur. Sahip olduğunuz 2 hakkınızı 18 ve 30 yaş aralığındayken kullanmanız gerekmektedir.
 • Hayat sigortası yapılırken daha önce gittiğiniz projenin süresi ortaya çıkıyor. Gitmek istediğiniz ülkeler farklı ya da aynı ülke olabilir. Türkiye’ye geri döndüğünüzde iş bulamazsanız 2 ay daha sigortayı ülkenizde kullanabiliyorsunuz.
 • Gidiyorsanız 1 yıllık projeye gitmeyi tercih edin. İstediğiniz zaman ülkenize dönebilirsiniz, ama dönüş biletiniz alınmışsa ödemeyebilirler. Biletiniz alınmamışsa biletinizi öderler.

5- AGH ile hangi ülkelere gidilebilir?

Yukarıdaki listede yer alan AB üye devletleri ve AB-dışı Program ülkelerine AGH gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte bazı alanlarda AB ile ortak amaçları olan ülkelerde bu projeden yararlanma imkanına sahiptir. Bu devletler ise “Ortak Ülkeler” başlığı altında belirlenmek ile birlikte, bu ülkelerin hangi alanlarda çalışmalar yapabileceği ise ayrıca belirlenmektedir. Bunlardan en temel sınıf, AB’ye komşu olan ülkelerdir. Aşağıda yer alan komşu ülkelerin gerçekleştirmiş veya gerçekleştireceği AGH projelerine başvuru yapabilir ve bunlara katılım gösterebilirsiniz. Yeni sisteme göre Türkiye’de gönüllü olarak çalışmaya hak tanınacaktır.


6- AGH hangi konularda size destek sağlayacak?

 • Konaklama / Gönüllü olarak gideceğiniz ev sahibi kuruluşun imkanları doğrultusunda insani tüm şartları taşıyan bir evde, yurtta ya da aile yanında konaklamanız sağlanır. Genellikle de apart evlerde sağlanır.
 • Yemek / Gönüllü olarak gideceğiniz ev sahibi kuruluşun belirlediği koşullar altında tüm masraflarınız karşılanıyor. Örneğin, haftalık/aylık alışverişler beraber yapılabilir, ya da haftalık/aylık bir bütçe verilir. Tüm parayı projenin başından da verebilirler.
 • Cep harçlığı / Yeme içme ve konaklamadan ayrı bir ücrettir. Her ülkenin verdiği cep harçlığı farklıdır. Ülkelerin verdiği hibeleri görmek için internette “ESC Bucket List” yazarak hibe listesine ulaşabilirsiniz. Cep harçlığınız her ay nakit olarak elden verilir ya da banka hesabına yatırılır.
 • Özel İhtiyaç Desteği / Dezavantajlı ve özellikle engelli bireyler için özel ihtiyaç durumlarında bahsi geçen destekler dışında da destekler mevcut olup, böyle bir durumda iseniz koordinatörünüz ile görüşüp size özel ihtiyaç desteği talep etmesini sağlayabilirsiniz.
 • Seyahat / Türkiye’deki evinizden gönüllü hizmetine katılacağınız ülke ve şehirdeki konaklanacak yere kadar tüm yolculuğu kapsar. Km hesabına göre sabit oran ile karşılanır.
 • Vize Ücreti / Ev sahibi ülkede geçireceğiniz süreyi kapsayan vize ve oturma izni ile ilgili tüm masraflarınız ev sahibi kuruluş tarafından karşılanıyor.
 • Sağlık sigortası / Estetik dışında her şeyi kapsayan genel sağlık sigortasına sahip olursunuz. Çok ciddi uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığınızda, refakatçi olarak aileniz de getiriliyor. Hastanedeki tüm harcamalarınız karşılanıyor. Bazen hastane ücretini önceden ödediğinizde dahi muhakkak kurum tarafından karşılanıyor.
 • Hayat sigortası / Ölüm halinde dahi aileniz hayat sigortasından yararlanabiliyor.
 • Dil desteği / Gittiğiniz ülkenin ve kurumun insiyatifine bağlıdır. Genelde gönüllü olan birisi ya da size eşlik eden kişi (mentör) eğitimi verebiliyor. AGH’de yerel bölgelerde çalıştığınız için gittiğiniz ülkenin dilini öğrenmenize ve geliştirmenize sebep oluyor. Dili etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir yandan da konuşma pratiği yapmanız için şans sağlıyor. Proje dahilinde kime giderseniz gidin, genelde özel ders gibi dil eğitimi vermeye gönüllü oluyorlar. Aslında gittiğinizde dil eğitimi almayacaksınız, daha çok pratik yapabileceksiniz. Dil desteği ise online olarak yapılabilir.
 • Mentör Desteği / Avrupa Gönüllülük Hizmeti faaliyetiniz boyunca gönüllü olarak çalıştığınız Ev Sahibi Kuruluş tarafından size bir mentör atanır. Mentörünüz size faaliyet boyunca ev sahibi ülkeye adapte olmanız ve olası durumlarda haklarınızı savunmanız için destek verir.
 • Yerel Ulaşım Masrafları / Ev Sahibi Kuruluş’ta bulunduğunuz gönüllülük süresi boyunca katıldığınız faaliyetler için yapacağınız tüm yerel ulaşım masraflarınız ev sahibi kuruluş tarafından karşılanır, ya da yerel ulaşım için bisiklet, tramvay, otobüs vb. Çözümler üretilir.

7- Başvuru Süreci Nasıl Başlar ve İlerler?


1.Adım: Kendinize gönderici kuruluş bulmak. (Gönderen Kuruluş)

Bu Gönderen Kuruluş dernek, vakıf, belediye vb. organizasyonlar olabilir. İlk olarak kesinlikle gönderen kuruluş bulmanız gerekmektedir. Türkiye’deki size en yakın Gönderen Kuruluş’a ulaşmak için Avrupa Gönüllülük Hizmeti veritabanına arama menüsünde şehir kısmına yaşadığınız şehri ya da yakınlardaki şehirleri girerek arama yapabilirsiniz. Bulduğunuz kuruluşa e-posta atarak, ya da telefonla arayarak ya da direkt yüz yüze görüşmeye giderek iletişime geçebilirsiniz.

2. Adım: Kendinize bir proje bulmak. (Ev Sahibi Kuruluş)

Avrupa Gönüllülük Hizmeti veritabanına girerek bu sefer de Avrupa’da ev sahibi olarak akredite olmuş kurumların listesinden, kendine proje sahibi misafir olduğunuz organizasyonu bulabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden “Organisation Country” bölümünden gitmek istediğin ülkeyi seçebilirsiniz. Örneğin, Almanya’daki bir Sivil Toplum projesinde gönüllü olarak çalışmak istiyorsan “Germany” diye seçip altta “Receiving Organisation” (Ev Sahibi Kuruluş) butonuna basınız.

Proje türünü belirlemede detaylı olmak isterseniz, bununla ilgili olarak “Organisation topics” kısmına girip buradan “tarım, çevre, hayvanlar, çocuklar, sanat, eğitim vb konuları seçerek daha belirgin ve detaylı bir arama da yapabilirsiniz. Gelen sayfadan ismi gözüken akredite Ev Sahibi Kuruluş profillerini okuyarak gönüllülere ne tür projelerde yer vermek istediklerini dikkatlice okumalısınız.

Başvuru süreçlerini takip etmeniz gerekmektedir. Yapmış olduğunuz projeler için başvuru süreçleri 3 dönem şeklindedir:

 • Şubat ayında başvurduğunuzda, Haziran ayında gidersiniz.
 • Mayıs ayında başvurduğunuzda, Eylül / Ekim aylarında gidersiniz.
 • Ekim ayında başvurduğunuzda, Ocak ayında gidersiniz.

Aşağıdaki tabloda da projelerin başlangıç tarihlerini ve son başvuru tarihlerini görebilirsiniz.

Proje Başlangıç Tarihi Aşağıdaki Aralıklarda iseSon Başvuru Tarihi
17 Haziran-31 Aralık17 Mart
01 Ağustos- 28 Şubat30 Nisan
01 Ocak- 30 Eylül01 Ekim

Örnek: Proje 10 Ağustos 2014 tarihinde başlayacak ise, en geç 17 Mart 2014 ya da 30 Nisan 2014 tarihinde başvuru sunulmalıdır.

3.Adım: Gönderen Kuruluşa başvuru yapmak.

Kendinize uygun projeyi buldunuz veya hali hazırda olan anlaşma dahilinde bir projeye katılmak istediniz, bunun için Gönderen Kuruluş ile iletişime geçip başvurunuzu yapmalısınız. Bazı kuruluşlar online formlar ile bu başvuruları almaktadırlar.

4.Adım: Özgeçmiş ve Motivasyon Mektubu

Artık İngilizce Özgeçmiş ve Motivasyon Mektubunuzu hazırlayabilirsiniz. Avrupa’da çok kullanılan bir Özgeçmiş (CV) stili olduğu ve Avrupa Birliği tarafından tanınan bir Özgeçmiş olduğu için Europass kullanmanız gerekecektir.

Motivasyon mektubuna neden Avrupa Gönüllülük Hizmeti projelerine katılmak istediğinizi, gönüllülük motivasyonunuzu, kişisel özelliklerinizi, Avrupa Gönüllülük Hizmetinın size ne kazandıracağını anlatan birkaç paragraftan oluşan motivasyon mektubu yazmalısınız. Bir motivasyon mektubunda bulunması gereken detayları ve nasıl yazılması ile ilgili bilgileri aşağıda sizinle adım adım paylaşıyoruz.

Başvuru yaparken ihtiyacınız olan 2 şey var.

 1. Europass Özgeçmişiniz (CV)
 2. Motivasyon mektubunuz

AGH başvuru adımları:

 1. Gönderen Kuruluş (Sending Org.) bulunması gerekiyor.

Uygun kuruluşu nasıl bulabiliriz?

Sosyal medyadan projelerin aktifliğini görebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. STK’lar aracılığıyla ilerlerseniz iletişiminiz daha kuvvetli olur. STK’ların genellikle öncelikleri gençlere ilk pasaportlarını aldırmak. İlk kez çıkacağınız için de öncelik sizin olur. ESC Veritabanında bulunuyor hepsi.

 1. Bazen de Gönderen Kuruluş gönüllü arar.
 2. Europass sitesinden Özgeçmiş (CV) doldurmanız gerekiyor. Ortak dil Europass kullanılıyor. CV ingilizce hazırlanmalıdır. Çıktısını Word olarak alırsanız kolaylık sağlar. Üzerinde daha rahat değişiklik yapabilirsiniz. Pdf’den Word’e çevirmek ile uğraşmazsınız. İş tecrübeniz yoksa o alanı silin. Boş olduğunda inceleyenler de eksiklik varmış gibi algılanıyor. Elenme sebebiniz bile oluyor.
 3. Eğitim, iş tecrübesi, dil şartı bulunmuyor. İngiltere dışında ingilizce bilmenizi isteyen herhangi bir ülke olursa şikayet edebilirsiniz. Çünkü programın amacı imkan sağlamak zaten. İngiltere ve Malta’ya çok talep olduğu için sıkıldılar ve yoruldular. Bu sebeple sadece İngiltere ve Malta özelinde ingilizce isteniyor ve çok sıkı eleme yapıyorlar. İngiltere ekstradan skype görüşmesi yapıp ingilizce seviyenizi tespit etmek ister.
 4. Daha etkili konuşabileceğiniz ülkeleri tercih edin. Örneğin Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde ingilizcenizi daha rahat kullanabilirsiniz.
 5. Asıl önemli olan hedefinizin ne olduğu.

İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız: Kuzey Avrupa ülkelerini tercih edin.

İngilizce probleminiz var ise: Güney Avrupa ülkelerini tercih edin.

Motivasyon mektubu:

Projenin temasına uygun sosyal olduğunuz fotoğraflar kullanın. Bol bol fotoğraf koyun.

Motivasyon mektubunu yazarken 2 ye ayırın.

İlk kısım sabit olacak, değiştirilmeyecek. Bu kısımda kendinizi tanıtıyor olacaksınız. 1 defa yazmanız yeterli.

İkinci kısımda ise; ülkeye, projeye ve temaya göre değiştirilmeli.

Skype görüşmesi:

Ev Sahibi Kuruluş sizi alacaktır, yine de sizi daha çok tanımak için yapar. Ya da ingilizcenize bakmak için yaparlar. Gelecek sorulara karşı hazırlık yapın. Yaptığın gönüllülükler hakkında ve tema ile ilgili sorular gelecek.

Onay aldığınızda bize dönün, biz sizin tanıdığımıza dair ve sizi destekleyecek bir yazı yazacağız. Yani Gönderen Kuruluş (Sending org.) olarak biz de motivasyon mektubuna ek olarak yazı gönderiyoruz. Daha önce şu etkinliklerimize katıldı (katılmazsanız bile) vb gibi destekleyen bir yazı da kuruluş yazıyor.

Başvurabildiğiniz kadar çok projeye başvurun. 1 kişi 5 ayrı yere onay alsa dahi, başka gitmek isteyenlerle “replacement” yapıp 4 kişi daha gönderilebiliyor.

8- AGH’nin Sağladığı Kazanımlar Neler?

 • Farklı kültürleri tanımanıza,
 • Yabancı dilinizi geliştirme veya yeni diller öğrenmenize,
 • Gönüllü olarak gittiğiniz diğer ülkelerin yaşam şartlarını ve kurallarını öğrenmek için gerekli ortamı yaşamanıza,
 • Var olan becerilerinizi geliştirmek ile birlikte yeni beceriler geliştirmenize,
 • Toplumsal alanda daha yararlı olmanıza ve daha bilinçli hareket etmenize,
 • Gönüllü olarak gittiğiniz ülke dışında diğer Avrupa ülkelerinde rahatça seyahat etmenize yarayacak Schengen vizesine sahip olmanıza,
 • Birçok alanda özgüven sahibi olmanıza,
 • Başka kıtalardan  yeni dostluklar edinmenize ve diğer ülkelerden insanlar ile bağ kurmanıza,
 • CV ve bunun gibi mesleki geleceğiniz için önemli belgelerde bu tarz uluslararası deneyimlerinizin yer alması, daha güzel ve etkili yerlerde özellikle uluslararası alanda iş bulmanıza olanak sağlayarak size tahmin edemeyeceğiniz kadar geniş bir perspektifte gelecek sunacaktır.
KATEGORİLER
EN SON EKLENENLER