Erasmus+ nedir ?

Bir çok yerde karşılaştığınız ve “okulumda da Erasmus var onun gibi bir şey herhalde” diyerek önem vermediğimiz Erasmus+’ı hakkında aslında bilmemiz gereken çok şey var.

Tam olarak Nedir bu Erasmus Plus?

Erasmus Plus; Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor konularında tanıtılan yeni Avrupa Birliği programıdır. Yeni dediğime bakmayın 2014’ün ilk gününden itibaren başlamış durumda. Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.

 Erasmus+’ın diğer programlarından farkı ne?

Erasmus+, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Yani, Erasmus+’ın da ana hedefleri arasında kişilerin becerilerinin ve istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi, aynı zamanda eğitim – öğretim sistemlerinin modern bir yapıya kavuşturulması yer alıyor.

Ancak mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.

 • Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getiriliyor.
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla borç (kredi) garanti programı uygulanmaya başlanıyor.
 • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve iş yerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (bilgi birlikleri) kurulması sağlanıyor.
 • Sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim – öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (sektörel beceri birlikleri) oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
 • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için fon imkanları arttırılıyor.
 • Eğitim-öğretim kurumları ve gençlik organizasyonlarının iyi uygulamalarını paylaşmaları, iş dünyasının yenilik ve istihdam edilebilirliği teşvik etmesi,  e-twinning gibi IT platformlarının desteklenmesi için daha fazla imkân sağlanıyor.

Erasmus+ yerine başka bir isim bulamamışlar mı?

Erasmus; kamuoyunda daha fazla tanınan, yurt dışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen bir isimdir. Bütüncül, tek bir program oluşturulurken çeşitli ve farklı isimlerin kullanılmasından kaçınılması ve Erasmus markasının bilinirliğinden faydalanılması düşünülmüştür. Bu sebeple, 2014-2020 döneminde eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe kaynakları Erasmus+ adı altındaki faaliyetlerle kullandırılacak.

Programın bütçesi nasıl ayarlanıyor ?

Avrupa Komisyonu, Erasmus Plus programı için 2014- 2020 yılları arasında yapılacak olan etkinlikleri desteklemek üzere 14.7 milyar Euro bütçe ayırdı.

Ayrılan bütçe ise aşağıdaki başlıklar halinde ayrılmıştır.

 • Eğitim ve Öğretim’e %77.50,
 • Gençlik Programlarına %10,
 • Spor Programlarına %1.8,
 • Jean Monnet Etkinliklerine %1.9
 • diğer programlara da %8.8

Eğitim ve Öğretim için ayrılan toplam bütçe ise

 • %43’ü Yüksek Eğitim’e
 • %22’si Mesleki Eğitim ve Öğretim’e
 • %15’i okullara
 • %5’i Yetişkin Eğitimine
 • %15’i ise henüz belli bir program’a ayrılmamıştır.

Programdan kimler yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Erasmus + Programları size ne gibi katkıları olacak ?

Eğer bu programlara katılmazsanız bunun ne olduğunu hayatınız boyunca asla anlayamayacaksınız. Bunun için en kısa zamanda bu çalışmada yer almanızı öneririz. Peki size ne gibi katkıları olacak;

 • Farklı kültürleri tanıyorsunuz ,
 • Yeni bir dil öğrenebilirsiniz,
 • Gittiğiniz ülkenin yaşam şartlarını ve kurallarını öğreniyorsunuz ,
 • Yeni beceriler kazanıp ve var olan yeteneklerin geliştirebiliyorsunuz ,
 • Toplum yararına faydası olan çalışmalarda bulunuyorsunuz ,
 • Schengen vizeniz oluyor. (Avrupa ülkelerinde dilediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz) ,
 • Farklı yemek kültürlerini deneyimliyorsunuz,
 • Fazlasıyla gülüp eğleniyorsunuz ,
 • Özgüven kazanıyorsunuz ,
 • Hayatınız boyunca unutamayacağınız anlar yaşıyorsunuz ,
 • Yeni dostluklar edinip, Dünyanın herhangi bir yerinde arkadaşınız oluyor ,
 • CV büyük katkısı oluyor, iş başvurularında önemli
KATEGORİLER
EN SON EKLENENLER